Jdi na obsah Jdi na menu
 


Abdenágovo srdce

4. 11. 2010

Petr Novotný
Abdenágovo srdce

Srdce je jeden z nejdůležitějších orgánů v lidském těle , který má přímý vliv na náš duchovní život.
Moc bych nám Všem přál, aby naše srdce byla jako srdce krále Davida.

I. Samuelova 15:7
Hospodinův pohled je jiný než lidský . Člověk se dívá na zevnějšek , Hospodin se dívá na srdce . 

Daniel 3.kapitola
Potkal jsem mnoho lidí, kteří uslyšeli a poslechli výzvu Syna tesaře. Ale, jejich srdce bylo příliš zaneprázdněné a náročné.
Pokusím se popsat jeden dávný a poučný příběh o správném srdci.

Kdysi v Babyloně, za vlády mocného krále Nabukodnesara, žili tři mládenci v jeho veliké přízni. Tito mládenci, měli vše, nač si jen mohli vzpomenout.
Byli to vlastně takoví dnešní VIP.

Tenhle Král, si jednoho dne usmyslel, že nechá zhotovit zlatou sochu. 
Vyhlásil, že každý v jeho království, ve stanovený čas, má povinnost se této soše klanět. Kdo neuposlechne tento rozkaz, přijde o vše a bude zabit.
Když se toto ti tři mládenci dozvěděli, uvědomili si, že mají velký problém!
Oni totiž byli Židé.  se mohou klanět jen Hospodinu svému Bohu . Tak si  řekli , že se budou modlit ke svému Bohu a On jistě něco udělá aby se nemuseli klanět té zlaté soše .  

Jenže čeho se obávali to se stalo , nastal čas klanění . Určitě byli hodně zklamaní , možná se i báli co bude následovat . Vždyť si uvědomovali , že když se nepokloní nejen , že ztratí postavení VIP ale i samotný život .

Nyní malinko odbočím . I dnes v každodenním životě přicházejí životní okolnosti , které nás nutí se rozhodnout na čí straně budeme stát . Jestli na straně Syna tesaře  a nebo se necháme zotročit okolnostmi a dovést tam kam nechceme . V takových případech voláme k Hospodinu svému Bohu a očekáváme , že On změní nepříznivou situaci v náš prospěch .

Zpět k našemu příběhu . Když se král dozvěděl , že se všichni klaněli až na naše tři mládence , velice se rozzuřil . Rozkázal je přivést , dal zapálit velikou pec a dal jim na výběr : Buď se teď pokloníte a nebo zemřete v této peci .Tomu se říká situace na ostří nože , tady je každá rada drahá ! Ne , že by nás chtěl někdo upéct za živa ale taková ohnivá pec může být třeba ztráta velmi ceněných přátel . Konec konců žádný člověk nechce být sám ! Jeden z těch tří VIP mládenců řekl velmi důležitou větu .

Daniel 3:17-18
Jestli nás Bůh , kterého ctíme , bude chtít zachránit, zachrání nás z rozpálené ohnivé pece i ze Tvé moci , králi . A i kdyby ne , vezmi na vědomí , králi , že Tvé Bohy ctít nebudeme a zlaté soše , kterou jsi vztyčil , se nepokloníme!

Až někdy budeme stát před rozhodnutím , které bude na ostří nože , teprve tehdy se ukáže naše pravá ochota a odhodlání následovat výzvy Syny tesaře: Pojď za mnou . Mnoho lidí , kteří se vydali na tuto cestu následování ji vzdali , protože odpověď na jejich modlitbu nebyla podle jejich představ , tak jak očekávali . Každý máme svoji ohnivou pec . Někdo se modlí za uzdravení a ono stále nepřichází , jiný potřebuje změnu ve finanční situaci a je stále chudý,  někdo se modlí a touží po životním partnerovi a je stále sám.

Ale naše srdce by mělo říkat totéž co srdce Abdenága : Buď mě můj Bůh vysvobodí nebo ne, já ale stále budu věrný svému Bohu Hospodinu!

Milí přátelé, tak jako našel Hospodin zalíbení v srdci krále Davida, přeji i Vám, aby našel zalíbení ve vašich srdcích !

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář